Paperback ô Momo PDF/EPUB à

❰EPUB❯ ✻ Momo Author Michael Ende – Chickenshedcafe.uk Ова е книга за необичните доживувања на малата Момо којашто се обидува на луѓето да им го врати украденото врОва е книга за необичните доживувања на малата Момо којашто се обидува на луѓето да им го врати украденото време Со помошта на мудриот учител мајсторот Хора и чудната желка Касиопеја Момо им се спротивставува на сивите господа коишто на луѓето им го крадат времето она време коешто им го посветуваме на другите и успева да го спаси светот од нивната мрачна властТака приказната за Момо преку својата бајковидна форма го поставува прашањето што е тоа време Момо ни самата не знае баш најјасно но чувствува колку тоа е важно па се впушта во заплеткана борба со тие чудни креатури коишто сакаат да ја победат Тајната значајна и за нив и за луѓето се состои во тоа што „времето е живот а животот престојува во срцето“ Момо всушност се бори за сам.

иот живот за она што претставува негова прва и вистинска вредност И тука почнуваме да сфаќаме дека оваа бајка не е баш сосема бајка како што читаме понатаму сѐ повеќе сфаќаме дека Михаел Енде сепак ни зборува за нашиот а не за некој потполно измислен и различен свет Па согледуваме и дека бајките не се пишуваат само за мали деца затоа што иако сака да нѐ забавува Енде не сака да нѐ успие туку токму спротивното да нѐ разбуди и да нѐ вознемири Со својата бајковидна и фантастична приказна ни соопштува нешто сосема сериозно Дали и колку сме ја загубиле способноста своето време своето внимание својата љубов вистински да си ја подаруваме едни на други Дали сѐ уште сме во состојба да видиме дека и тоа што го работиме и што го постигнуваме ја ?.

momo epub Momo ePUBиот живот за она што претставува негова прва и вистинска вредност И тука почнуваме да сфаќаме дека оваа бајка не е баш сосема бајка како што читаме понатаму сѐ повеќе сфаќаме дека Михаел Енде сепак ни зборува за нашиот а не за некој потполно измислен и различен свет Па согледуваме и дека бајките не се пишуваат само за мали деца затоа што иако сака да нѐ забавува Енде не сака да нѐ успие туку токму спротивното да нѐ разбуди и да нѐ вознемири Со својата бајковидна и фантастична приказна ни соопштува нешто сосема сериозно Дали и колку сме ја загубиле способноста своето време своето внимание својата љубов вистински да си ја подаруваме едни на други Дали сѐ уште сме во состојба да видиме дека и тоа што го работиме и што го постигнуваме ја ?.

Paperback  ô Momo PDF/EPUB à

Paperback ô Momo PDF/EPUB à Μίχαελ Έντε Greek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *